Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Duszak Elżbieta

Elżbieta Duszak

ur. w 1954 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 509/2016
Biogram
Pani Elżbieta Duszak była pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu. Od IX 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”, członkiem Zarządu Krajowego Komisji „Solidarność” Pracowników Bibliotek. W 1981 r. uczestniczyła w strajku okupacyjnym pracowników budżetówki w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 16 stycznia 1982 r. została aresztowana za sporządzenie wierszowanego tekstu pod tytułem „ Żegnaj, dziale naukowy” krytykującego stosunki w swoim miejscu pracy oraz wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Przebywała w Areszcie Śledczym w Elblągu i Ostródzie. 15 lutego 1982 r. została zwolniona z aresztu. Po wyjściu na wolność indywidualnie udzielała pomocy internowanym. Pisała artykuły na temat wydarzeń w Ośrodkach Odosobnienia do podziemnego pisma „Skrót” i „Biuletynu Informacyjnego Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność”. W latach 1987-1989 była redaktorem naczelnym podziemnego „Biuletynu Regionu Elbląskiego Solidarność”, następnie „Pisma Społeczno-Politycznego Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej