Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jakubiak Tomasz

Tomasz Cyryl Jakubiak

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Od 1984 r. współpracował ze strukturami młodzieżowej opozycji antykomunistycznej na terenie Warszawy (m.in. z Federacją Młodzieży Walczącej). 
W 1986 r. był jednym z organizatorów wznowienia działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie aż do ponownej legalizacji NZS pełnił funkcję przewodniczącego Tajnego Komitetu Uczelnianego. 
W latach 1986-1989 uczestniczył w kolportażu drugoobiegowych pism i wydawnictw, brał udział w różnego rodzaju manifestacjach organizowanych przez NZS, FMW czy Konfederację Polski Niepodległej.
Był zaangażowany w tworzenie wydawanego na ATK drugoobiegowego pisma „Wiadomości z Lasu”, zaś od 1988 r. pełnił funkcję redaktora ogólnopolskiego pisma „CIA-Centrum Informacji Akademickiej”, sygnowanego przez NZS. 
Biogram opracowano na podstawie: