Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piątek Tadeusz

Tadeusz Piątek

ur. w 1946 roku w m. Borzęcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Tadeusz Piątek był jednym z głównych organizatorów strajku w sierpniu 1980 r., w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” we Wrocławiu. Od września 1980 r. rozpoczął  działalność w NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Od wprowadzenia stanu wojennego do 1987 r. został przewodniczącym Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Uczestniczył w różnych formach oporu, między innymi biorąc udział w demonstracjach ulicznych oraz kolportując niezależne wydawnictwa. 
Od stycznia 1983 r. był członkiem Solidarności Walczącej, w ramach której współorganizował Robotnicze Wydawnictwo „Feniks” we Wrocławiu. Dla celów drukarni udostępniał swoje mieszkanie, w którym ukrywał osoby poszukiwane przez Służby Bezpieczeństwa. W kwietniu 1987 r. został zatrzymany, w związku ze znalezieniem w jego mieszkaniu urządzeń drukarskich, farby drukarskiej oraz podziemnych wydawnictw, i ukarany grzywną oraz przepadkiem dowodów zabezpieczonych w trakcie przeszukania mieszkania. 
Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych oraz organizował spotkania dyskusyjne i spektakle teatralne w prywatnych mieszkaniach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej