Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śnieg Aleksandra

Aleksandra Maria Śnieg

ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Aleksandra Śnieg została zatrzymana w dniu 26.05.1983 r. w Gdańsku, a następnie od dnia 28.05.1983 r. tymczasowo aresztowana pod zarzutem wysyłania od kwietnia 1982 r. do maja 1983 r. do żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego listów o treściach antypaństwowych, mogących osłabić gotowość obronną PRL oraz wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. W rzeczywistości informacje zawarte w listach opisywały zdarzenia, które miały miejsce na Wybrzeżu i w sposób negatywny oceniały poczynania ówczesnych władz. Od dnia 21.06.1983 r. osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Areszt uchylono w dniu 26.07.1983 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 21.09.1983 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN