Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Wiesław Jakubiak

ur. w 1944 roku w m. Kolonia Dub
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 648/2012
Biogram
W latach 80. pracował jako nauczyciel w Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Sandomierzu. W 1980 r. współorganizował, a następnie został przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu, był również członkiem Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. W okresie od 12 maja do 24 czerwca 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. 
Po zwolnieniu z internowania i powrocie do pracy przeniesiono go na etat bibliotekarza w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu. Na dawne stanowisko nauczycielskie został przywrócony dopiero w wyniku postępowania przed Sądem Pracy. Równocześnie kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach Związku i kolportował prasę bezdebitową, za co 18 kwietnia 1984 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Załężu. Wolność odzyskał 23 lipca 1984 r. w wyniku umorzenia postępowania prokuratorskiego na podstawie przepisów ustawy o amnestii. Postanowieniem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Tarnobrzeskim z 21 stycznia 1985 r. wydalono go z zawodu nauczycielskiego. Usunięcie z zawodu uzasadniono jego działalnością w strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W 1985 r. wyemigrował wraz z rodziną do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej