Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jarysz Tomasz

Tomasz Jacek Jarysz

ur. w 1962 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Listonosz. W czasie stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną. W okresie od stycznia do lipca 1982 r. wraz z innymi osobami drukował podziemne pisma, w tym „Poznański Tygodnik Wojenny”, a następnie rozpowszechniał je na terenie Poznania. Za swoją działalność został zatrzymany 27.10.1982 r. i aresztowany, a w jego mieszkaniu dokonano przeszukania. W areszcie przebywał do 5.01.1983 r.  Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu 9.05.1983 r. umorzył prowadzone wobec niego postępowanie ze względu na niski stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN