Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Stefan Popłoński

ur. w 1956 roku w m. Urzędów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce nadal uczestniczył w zdelegalizowanych strukturach podziemnej NSZZ „Solidarność”. Był jednym z inicjatorów i aktywnych działaczy tej organizacji, podejrzany o kolportaż w okresie 12.01-26.02.1982 r., na terenie fabryki, nielegalnych biuletynów i ulotek, które w swojej treści ośmieszały rząd PRL i zachęcały do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy komunistycznej. Wobec  niewykrycia sprawców prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie umorzył w dniu 25.02.1982 r. postępowanie w tej sprawie. W 1982 r. Pan Marek Popłoński ukrywał w swoim domu Pana Wiesława Pastuszko, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w FŁT w Kraśniku, gdy ten ukrywał się przed aresztowaniem przez Służbę Bezpieczeństwa za udział w strajku w zakładzie, po wprowadzeniu stanu wojennego. Wraz z grupą osób z zakładu pracy podjął próbę zorganizowania w dniu 13.05.1982 r., strajku w FŁT w Kraśniku oraz kolportował nielegalne ulotki, które zachęcały pracowników fabryki do takiego działania. Rozprowadzał także biuletyny, literaturę i prasę bezdebitową. Utrzymywał również kontakty z innymi działaczami opozycji z terenu Kraśnika i okolic. W związku z prowadzeniem opozycyjnej działalności był internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Po zwolnieniu z przymusowych "ćwiczeń wojskowych" w Czerwonym Borze kontynuował działalność opozycyjną i nadal rozprowadzał na terenie fabryki nielegalne wydawnictwa, za co został zatrzymany dnia 8.07.1985 r. Podczas przeszukania osobistego odnaleziono przy nim m.in. znaczną ilość znaczków wydanych przez „Pocztę Solidarności”, informujących o 45 rocznicy mordów polskich oficerów w Katyniu, natomiast w wyniku przeszukania pomieszczeń służbowych Pana Marka Popłońskiego w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, odnaleziono elementy drukarskie od powielacza służącego do drukowania i rozprowadzania nielegalnych ulotek, biuletynów, prasy opozycyjnej. Odnaleziono również ulotki, plakaty, kalendarze i biuletyny sygnowane znakiem NSZZ „Solidarność”, broszury oraz pamiętnik z pobytu w Czerwonym Borze z nazwiskami osadzonych, wierszami i piosenkami obozowymi. W związku z powyższym Pan Marek Popłoński został zatrzymany. W dniu 23.07.1986 r. przeprowadzono z Nim również rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN