Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Anna Kalas

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Maria Kalas będąc studentką Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zaangażowała się w kolportaż nielegalnych wydawnictw „Solidarności” w środowisku studenckim.
W dniu 5 czerwca 1984 r. po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, została tymczasowo aresztowania i objęta śledztwem w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie domów studenckich w Toruniu.
Decyzją Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 25 czerwca 1984 r. została umieszczona w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. W dniu 9 lipca 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu uchyliła zastosowany wobec niej areszt tymczasowy zastępując go dozorem milicyjnym. Zwolniona z aresztu w dniu 10 lipca 1984 r. Dnia 2 sierpnia 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu umorzyła prowadzone w sprawie Marii Kalas śledztwo na mocy ustawy o amnestii. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Wojciech Polak, „Czas ludzi niepokornych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń, 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN