Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowski Jan

Jan Kozłowski

ur. w 1946 roku w m. Krzyż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Naprawy Taboru Leśnego w Trzciance. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach Związku. Na początku 1982 r. sporządził ulotkę wzywającą do zniesienia stanu wojennego, którą kolportowano w zakładach pracy w Trzciance. Z tego powodu 11 marca 1982 r. został zatrzymany, a następnie postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Trzciance z dnia 12 marca 1982 r. tymczasowo aresztowany. W dniu 20 kwietnia 1982 r. został skazany w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Pile z siedzibą w Chodzieży na trzy lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych w Poznaniu, Kaliszu, Wrocławiu i Strzelinie. Wolność odzyskał 28 kwietnia 1983 r. na mocy uchwały Rady Państwa z 19 kwietnia 1983 r. o skorzystaniu z prawa łaski.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN