Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kopczak Bogusław
Bogusław Kopczak
ur. w 1953 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

     Górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W dniach 14-16.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł  na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. 
     W dniu 16.12.1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek” przez oddziały MO i ZOMO, Pan Bogusław Kopczak został śmiertelnie ranny. Miał 28 lat.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN