Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozłowska Ewa

Ewa Urszula Kozłowska

ur. w 1954 roku w m. Świętochłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Ewa Kozłowska zd. Wiejowska od jesieni 1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność” . Wchodziła w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Branżowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych „KOMEL” w Katowicach i odpowiadała za sprawy ogólnoinformacyjne  i finansowe.  Pani Ewa Kozłowska była inicjatorką i organizatorką wielu akcji protestacyjnych i strajkowych  w  w/w zakładzie pracy. 
W czasie stanu wojennego internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, gdzie przebywała w okresie od 25 V - 23 VII 1982 r. Mimo wielokrotnych rozmów ostrzegawczych prowadzonych w ośrodku odosobnienia, po uchyleniu decyzji o internowaniu powróciła do działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”. Dodatkowo rozpoczęła współpracę z działaczami KPN. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana m.in.: w dniu 16 IX 1982 r. podczas składania kwiatów pod Krzyżem przy KWK „Wujek”, dniu 10 XI 1982 r. podczas kolportażu ulotek sygnowanych przez „Solidarność”. 
Na przestrzeni lat 1982-1985 Pani Ewa Kozłowska była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL z zastosowaniem szeregu przedsięwzięć operacyjno-śledczych takich jak: przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania, zaangażowanie osobowych źródeł informacji, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, ukaranie grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń, obserwacja i kontrola korespondencji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej