Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gawlikowski Adam

Adam Gawlikowski

ur. w 1944 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Od powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym członkiem tego związku. Był etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, plastykiem zatrudnionym w pracowni sitodruku. Organizował pracownie plastyczną, fotograficzną i sitodruku, odpowiadał za poligrafię. Był autorem plakatów dla „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim w dniu 2.01.1982 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej i mimo przeprowadzenia rewizji w jego domu, włączył się aktywnie w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” w Lublinie i w Puławach. Kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym, inspirował dalszą działalność oraz produkcję, kolportaż ulotek i wydawnictw niezależnych. Z jego inicjatywy powstało w 1984 roku w Nałęczowie wydawnictwo „CIS” (nazwa od słów Czyn i Słowo). Wydawnictwo bazowało na sitodruku, a Adam Gawlikowski, inicjator jego utworzenia, pełnił zadania koordynatora i instruktora drukarzy. W różnych okresach aż do 1989 roku druk odbywał się w Nałęczowie, Lublinie i Poniatowej Wsi. Z powodu swej działalności Pan Adam Gawlikowski był inwigilowany i kontrolowany przez SB. W jego domu wielokrotnie przeprowadzane były przeszukania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej