Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ryba Bogumił
Bogumił Ryba
ur. w 1939 roku w m. Krajno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

Był działaczem podziemnej „Solidarności” w Kielcach. Kolportował  nielegalne wydawnictwa, a także uczestniczył w akcjach ulotkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”- Komitetu Oporu Społecznego. Od 1982 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 14 września 1982 r. został aresztowany. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został skazany na karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę w kwocie 20.000 złotych. Z aresztu został zwolniony 14 grudnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN