Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Romana Zofia Kahl-Stachniewicz

ur. w 1943 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Jako studentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie uczestniczka manifestacji studenckich w marcu 1968 r. W maju 1977 r. po śmierci Stanisława Pyjasa uczestniczka „czarnego marszu”, autorka ulotek informujących o mszach świętych odprawianych w intencji zamordowanego.
Od grudnia 1977 r. członkini Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Organizatorka spotkań członków ROPCiO, zaangażowana w redagowanie drugoobiegowego pisma „Opinia Krakowska”. Uczestniczka uroczystości rocznicowych, akcji ulotkowych, sygnatariuszka apeli i listów protestacyjnych. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. Sygnatariuszka aktu założycielskiego Konfederacji Polski Niepodległej z dnia 1 września 1979 r.
Jesienią 1980 r. wspierała powstawanie struktur „Solidarności” poprzez udostępnianie projektów dokumentów statutowych. Informowała władze regionalne NSZZ „Solidarność” o przypadkach stosowania represji wobec członków KPN. Zaangażowana w działalność krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w aresztach KWMO w Krakowie, a następnie ośrodkach odosobnienia w Kielcach – Piaskach i Gołdapi. Zwolniona w dniu 21 marca 1982 r.
Po uwolnieniu w składzie Kierownictwa Akcji Bieżącej Obszaru II KPN. W swoim mieszkaniu w Krakowie prowadziła krakowską ekspozyturę Biura Przewodniczącego KPN.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN