Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Szczepański

ur. w 1951 roku w m. Zabratówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2017
Biogram
Józef Szczepański pracował w Oddziale Osobowym Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie. Pełnił funkcję skarbnika Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy oraz funkcję przewodniczącego koła „Solidarności Wiejskiej”, a następnie koła NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Hyżnem. Na przełomie lat 1980/1981 brał udział w strajkach chłopskich w siedzibie byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, które zakończyły się podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
Ze względu na prowadzoną działalność związkową po zatrzymaniu w dniu 15.12.1981 r., od 16.12.1981 r. do 19.03.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Następnie w okresie od 5.11.1982 r. do 3.02.1983 r. został powołany na przeszkolenie żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze.
W latach 1983-1985 funkcjonariusze SB kilkakrotnie przeprowadzali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze dotyczące między innymi noszenia przez niego w klapie marynarki znaczka NSZZ „Solidarność”, był również kontrolowany operacyjnie przez SB. W kwietniu 1989 r. wznowił oficjalnie działalność związkową wchodząc w skład Tymczasowej Gminnej Rady NSZZ RI „Solidarność” w Hyżnem. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN