Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Guenther Ignacy

Ignacy Marian Guenther

ur. w 1937 roku w m. Dowy Dwór
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Ignacy Marian Guenther był działaczem Solidarności Chłopskiej oraz głównym inicjatorem i organizatorem tworzenia struktur NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność” na terenie gminy Chojnice. 
Od stycznia 1981 r. współorganizował koła wiejskie NSZZ RI „Solidarność” na terenie gminy, pełniąc funkcję Przewodniczącego Koła Wiejskiego w sołectwie Nowy Dwór. Do czerwca 1981 r. był Przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Chojnicach, następnie został jego honorowym członkiem. W dniu 19 marca 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w gmachu Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Bydgoszczy. Organizował spotkania działaczy związkowych z rolnikami rejonu północnego województwa bydgoskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wypowiadał się negatywnie na temat zdelegalizowania NSZZ RI „Solidarność”.
W czasie obchodów 1 maja 1982 r. w Chojnicach wygłosił publiczne przemówienie, w którym podnosił potrzebę poprawy sytuacji rolników, demokratyzacji i umacniania własności prywatnej w środowisku wiejskim. Sprzeciwiał się ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników narzucającej zawiązywanie kółek rolniczych. 
W latach 1985-1988 działał w Duszpasterstwie Rolników Indywidualnych. Do 1989 r. uczestniczył w spotkaniach działaczy „Solidarności”. Podejmował inicjatywy na rzecz reaktywowania NSZZ RI „Solidarność”. Zwieńczeniem działalności Ignacego Mariana Guenthera w strukturach opozycji antykomunistycznej było kandydowanie do Sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w chojnickim okręgu wyborczym. W dniu 4 czerwca 1989 r. został wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1989), Gdańsk 2010
    • M. Wałdoch, Chojnicki Czerwiec '89, wyd. Stowarzyszenie Arcana Historii, Chojnice 2017
    • J. Kiełpiński, A. Luks, R. Rzeszota, Dziś kończymy rewolucję. Wybory przełomu oczami uczestników, Toruń 2009
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2010