Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Gosiewski

ur. w 1951 roku w m. Maków Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Był członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrołęce oraz członkiem Zarządu Oddziału Ostrołęka NSZZ „Solidarność”. Inspirował akcje protestacyjne i kolportował wydawnictwa propagandowe Związku w miejscu pracy. 
Z powodu aktywnej działalności związkowej już w lutym 1981 r. został wytypowany do internowania. Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. Ze względu na stan zdrowia 5 maja 1982 r. czasowo uchylono internowanie, a 20 czerwca 1982 r. wydano decyzję o zwolnieniu. 
Dnia 31 sierpnia 1984 r. uczestniczył w mszy świętej odprawionej w kościele farnym w Ostrołęce z okazji czwartej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, a w 1987 r. - mszach świętych w intencji ojczyzny i prelekcjach historycznych. W 1989 r. organizował struktury NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie Ostrołęka.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN