Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiecheć Czesław

Czesław Andrzej Wiecheć

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany 26 czerwca i pobity w trakcie tzw. „ścieżek zdrowia”. W dniu 28 czerwca 1976 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia orzekło wobec niego karę 3 miesięcy aresztu za udział w walkach ulicznych pod Komendą Miejską MO w Radomiu. Tego samego dnia został tymczasowo aresztowany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Radomiu w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 208 kk. 
Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 1976 r. Sąd Rejonowy w Radomiu skazał go na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Został zwolniony z aresztu 6 sierpnia 1976 r. 
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa z uwagi na podejrzenie kontaktów z działaczami Komitetu Obrony Robotników i przyjęcie pomocy udzielanej przez tę organizację.Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN