Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Terlecki Andrzej

Andrzej Różan Terlecki

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 482/2017
Biogram
W latach 1979–1980 współpracował z Ruchem Wolnych Demokratów i publikował teksty w nielegalnym kwartalniku „Aspekt”. W listopadzie 1980 r. został sekretarzem redakcji pisma „Solidarność Ziemi Łódzkiej”. W 1981 r. wszedł w skład Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, uczestniczył jako delegat w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. Od 13.12.1981 r. do 9.07.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Po wyjściu na wolność współtworzył Międzyregionalną Komisję Obrony NSZZ „Solidarność” i w jej ramach organizował działalność wydawniczą i kolporterską, publikował w podziemnym piśmie „Solidarność Łódzka” oraz redagował i wydawał jednodniówki „Komitet Walki z Bezprawiem” i „Nie”. W latach 1984–1987 współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną. Od 1984 r. działał w Konfederacji Polski Niepodległej, od 1987 r. był wydawcą kwartalnika KPN „Droga” oraz książek i druków ulotnych KPN i „Solidarności”. W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN