Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Kadenacy

ur. w 1947 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2020
Biogram
Lektor języka angielskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Począwszy od 1976 r. związany ze środowiskiem twórców Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Od 1978 r. współpracownik podziemnego wydawnictwa „Klin”, zaś w latach 1980-81 niezależnego wydawnictwa „KOS”. W latach 1978-81 zaangażowany w działalność Towarzystwa Kursów Naukowych w Krakowie. Od 1977 r. współpracował z redakcją paryskiej „Kultury”, przekazując informacje z kraju oraz przewożąc wydawnictwa Instytutu Literackiego do Polski.   
W związku z zaangażowaniem w działalność opozycyjną w 1977 r. pozbawiony pracy na ASP (przywrócony w 1981 r.)
Jesienią 1981 r. wyjechał do Francji, następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostał na emigracji. Przewodniczył Komitetowi Zagranicznemu Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. Podczas pobytu na emigracji kontynuował współpracę z Instytutem Literackim oraz wydawnictwem „Klin”.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności”, t. 2, Kraków 2017
    • H. Głębocki, „Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980-1990. Wybór dokumentów”, Kraków 2014
    • K. Knoch, „Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990”, Warszawa 2015