Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witek Przemysław

Przemysław Jerzy Witek

ur. w 1947 roku w m. Kielce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Pan Przemysław Witek, nauczyciel historii w Technikum Geologicznym w Kielcach, we wrześniu 1980r. był jednym z organizatorów NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Aktywny działacz „Solidarności” Regionu Świętokrzyskiego - brał udział w redagowaniu Biuletynu  NSZZ „S” Regionu Świętokrzyskiego, który był kolportowany na terenie Kielc przez młodzież szkolną. Wraz z innymi działaczami reaktywował w październiku 1980r. Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Kielcach przy Zarządzie Regionu. Przemysław Witek redagował „Robotnika - Niezależny Informatora Kieleckiego” - pismo  wydawane przez Komitet. W dniach 21-22.11.1981r. brał udział w Ogólnopolskim Zjeździe Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Radomiu. Internowany w okresie od 14.12.1981r. do 28.09.1982r. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. Od 28.05.1982r. do 28.07.1982r.  przebywał w szpitalu w Kielcach. W dniu 31.07.1982r. przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie. Następnie skierowany do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. W sierpniu 1984r.  zorganizował Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej w 70 Rocznicę wymarszu -  za co został ukarany orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Jędrzejowie z dnia 01.10.1984r. grzywną w wysokości  15 000 zł, kosztami postępowania oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej