Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Wiesław Walczak

ur. w 1946 roku w m. Deszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017
Biogram
Pan Roman Walczak w dniu 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i aresztowany za udział w manifestacji z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Oskarżony o dokonanie zamachu na interweniujące służby porządkowe, dnia 19 października 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. 
Od 9 listopada 1982 r. do 24 marca 1983 r. odbywał karę w Zakładzie Karnym w Kłodzku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej