Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Patzer Ryszard
Ryszard Mieczysław Patzer
ur. w 1941 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2016

Biogram

Ryszard Patzer od 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, m.in. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” w Łodzi i był członkiem Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Tymczasowego Tajnego ZR ZŁ; zajmował się organizacją wydawnictw i kolportażu, m.in. jako redaktor „Biuletynu Informacyjnego Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”. W okresie 7.05.1982 r. – 7.09.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Za udział w manifestacji w Łodzi 1.05.1983 r. został zatrzymany i ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście grzywną w wysokości 16 tys. zł.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN