Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świerczewski Tadeusz

Tadeusz Józef Świerczewski

ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Tadeusz Józef Świerczewski w marcu 1968 r. uczestniczył w demonstracjach studenckich we Wrocławiu. W latach 1978-1979 kolportował wydawnictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOW-a), a w latach 1979-1989 był autorem, drukarzem i kolporterem „Biuletynu Dolnośląskiego”. 
Od 13 do 15 grudnia 1981 r. współorganizował i uczestniczył w strajku w Zajezdni Autobusowej numer VII w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współzałożycielem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i jednym z jego najaktywniejszych działaczy. W czerwcu 1982 r. został współzałożycielem i pomysłodawcą nazwy organizacji Solidarność Walcząca. Współorganizował tzw. „Grupy Radiowców”, a także zainicjował działalność struktur kontrwywiadu Solidarności Walczącej (nasłuchy Służb Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej), łączności satelitarnej oraz podziemnego Radia „Solidarność”. 
Jesienią 1982 r. został aresztowany pod zarzutem nielegalnej działalności związkowej, a do stycznia 1983 r. był więziony w Areszcie Śledczym Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, a następnie leczony pod nadzorem Służb Bezpieczeństwa. 
Do 1989 r. aktywnie działał w podziemnych strukturach związkowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej