Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Samorajski

ur. w 1952 roku w m. Milicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Tadeusz Samorajski został ciężko pobity podczas manifestacji niepodległościowej 17 grudnia 1970 r. w Gdyni. W 1980 r. jako pracownik ambulansu kolejowego Poczty Polskiej kolportował na terenie kraju ulotki drukowane przez strajkujących stoczniowców ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Zwolniono go z pracy za próbę zawiązania NSZZ "Solidarności w Poczcie Polskiej. Następnie podjął pracę w Elektrociepłowni "Wybrzeże" w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego podczas aresztowania 16 grudnia 1981 r., Pan Tadeusz Samorajski zabarykadował się w mieszkaniu, które następnie próbował podpalić. Został skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na dwa lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. W trakcie odbywania kary był szykanowany, podejmował liczne strajki głodowe. Więzienie opuścił 26 czerwca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej