Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Danuta Gralak

ur. w 1940 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Przed 13 grudnia 1981 r. była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kutnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności, w latach 1982-1983 zajmowała się organizacją akcji protestacyjnych oraz zbieraniem funduszy na pomoc internowanym i ich rodzinom. 
Od 16 stycznia 1982 r. do 27 października 1987 r. pozostawała pod obserwacją Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN