Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzętowska Grażyna

Grażyna Jadwiga Krzętowska

ur. w 1941 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Grażyna Jadwiga Krzętowska współtworzyła struktury NSZZ „Solidarność” i pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej w Odlewni Żeliwa w Koluszkach. 14.12.1981 r. współorganizowała strajk okupacyjny w zakładzie i weszła w skład Komitetu Strajkowego. W stanie wojennym kontynuowała działalność związkową w ramach nieformalnej grupy opozycyjnej, zajmując się drukiem i kolportażem materiałów bezdebitowych oraz pisma „Tajny Nieregularny Biuletyn Informacyjny »Solidarność« ZOKO”. 1.06.1982 r. pod pretekstem likwidacji stanowiska została zwolniona z pracy, 15.11.1982 r. – przywrócona, a następnie, 18.03.1983 r. – ostatecznie zwolniona na mocy wyroku Sądu Najwyższego. W okresie 16.02–25.05.1984 r. była tymczasowo aresztowana pod zarzutem kolportażu ulotek o treściach szkalujących ustrój i naczelne organy PRL oraz prowadzenia od stycznia 1982 r. do grudnia 1983 r. działalności zmierzającej do wywołania niepokojów społecznych poprzez redagowanie i sporządzanie ulotek podważających decyzje dyrekcji Odlewni Żeliwa w Koluszkach i nawołujących do strajków. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim postanowieniem z 31.07.1984 r. umorzył postępowanie karne w tej sprawie na mocy ustawy o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej