Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hirsz Franciszek

Franciszek Norbert Hirsz

ur. w 1945 roku w m. Kłobuczyno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Franciszek Hirsz będąc studentem Politechniki Gdańskiej brał udział w demonstracjach w marcu 1968 r. Pracował w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym, w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, a następnie w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Należał do Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, wybrany został do Prezydium Komisji Zakładowej Gdańskiej Stoczni Remontowej. Uczestniczył jako obserwator w I Krajowym Zjeździe Solidarności. W czasie stanu wojennego nadal czynnie zajmował się działalnością związkową. Brał udział w zbiórce pieniędzy dla rodzin internowanych, pisał też odezwy o uwolnienie skazanych przez sąd. 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 27 listopada 1982 r. z powodu złego stanu zdrowia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN