Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Rafał Mieszała

ur. w 1940 roku w m. Osiek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Roman Mieszała od 1980 r. był członkiem NSZZ ,,Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Celwiskoza” w Jeleniej Górze. W 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w jeleniogórskim klubie Gencjana. W latach 1981–1989 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” w ZWCh „Chemitex-Celwiskoza”, a od 1983 r. członkiem Solidarności Walczącej w Jeleniej Górze. 
Aktywnie uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze oraz Komitetu Pomocy Internowanym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej