Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Górski Bogusław

Bogusław Andrzej Górski

ur. w 1957 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Bogusław Górski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Bytomskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Bytomiu, gdzie pracował. We wrześniu 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strajkowego, następnie został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w w/w zakładzie. Pan Bogusław Górski pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. W lipcu 1981 r. na I Walnym Zgromadzeniu Delegatów „Solidarności” w Katowicach został wybrany w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. 
Dodatkowo Pan Bogusław Górski działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Bytomiu. Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną prezentowanie wrogiej postawy wobec rządu PRL Bogusław Górski w dniu 13 XII 1981 r. został internowany i osadzony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie tj. od 18 V 1982 r. przebywał w ośrodku dla internowanych w Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 24 VII 1982 r. 
Kontynuowanie dzialalności w podziemnych strukturach „Solidarności” doprowadziło do ponownego internowania Pana Bogusława Górskiego w okresie od 28 VIII 1982 r. do 15 X 1982 r. 
W/w podlegał kontroli operacyjnej, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła w latach 1982-1988. 
 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN