Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gilarowski Zbigniew

Zbigniew Gilarowski

ur. w 1949 roku w m. Przemyśl
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Zbigniew Gilarowski pracował w Hucie Stalowa Wola na Wydziale Walcownia. Od powstania NSZZ „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola działał w jego strukturach. W 1981 r. uczestniczył w strajkach i akcjach protestacyjnych organizowanych przez Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. Z powodu tej działalności został powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w Jednostce Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze w okresie od 05.11.1982 r. do 03.02.1983 r. 
Przebywający w obozie wojskowym w Czerwonym Borze byli nieustannie inwigilowani przez oficerów WSW i funkcjonariuszy SB. Poddawano ich przesłuchaniom, rewizjom, zmuszano do ciężkiej, najczęściej bezsensownej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Byli surowo karani za wszelkie przejawy oporu. Warunki zamieszkania były bardzo ciężkie i miały również charakter represyjny. Ta forma represji objęła działaczy opozycji (głównie „Solidarności”), którzy jako rezerwiści, trafili na trzymiesięczne „przeszkolenie”. Osoby te były typowane przez Wojskową Służbę Wewnętrzną w ścisłej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Celem operacji było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10.11.1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”, którego władze się obawiały.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej