Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jastrzębski Henryk

Henryk Eugeniusz Jastrzębski

ur. w 1954 roku w m. Załom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Henryk Jastrzębski, od 14.12.1981 r. do 31.03.1989 r., działał w ramach struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  Jako pracownik Fabryki Kabli „Załom” w Szczecinie, w 1987 r. wszedł w skład nielegalnego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Szczecińskiej Fabryki Kabli. W związku z powyższym był szykanowany w pracy. W okresie od 08.02.1988 r. do 25.10.1988 r. pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa,. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN