Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marszałkowska Aleksandra

Aleksandra Marszałkowska

ur. w 1959 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
Aleksandra Marszałkowska (poprzednio Czerniak) w latach 1982-1989 prowadziła działalność w podziemnych strukturach NZS i NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
Będąc studentką polonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od początku wprowadzenia stanu wojennego zajmowała się rozkładaniem i rozklejaniem na klatkach schodowych budynków mieszkalnych nielegalnych czasopism i ulotek. Współuczestniczyła w tworzeniu podziemnych struktur związkowych poprzez organizowanie kontaktów i miejsc konspiracyjnych spotkań byłych działaczy „Solidarności”. Udzielała pomocy osobom ukrywającym się przed internowaniem i aresztowaniem oraz rodzinom tych osób. Regularnie przywoziła z Krakowa książki drugiego obiegu. We współpracy z innymi organizowała dostawy, tworzenie i prowadzenie skrzynek podziemnych wydawnictw oraz sieć kolportażu i kolportaż tych wydawnictw na uczelni i w toruńskich zakładach pracy.
W 1986 r. została objęta kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem o dostarczanie do prywatnych mieszkań byłych pracowników etatowych oraz działaczy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” nielegalnych pism takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Geofon” i „Tygodnik Mazowsze”, zakończoną przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN