Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dzielski Mirosław

Mirosław Zbigniew Dzielski

ur. w 1941 roku w m. Bochnia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 484/2017
Biogram
Pracownik naukowy Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W 1973 r. autor listu do przewodniczącego Rady Państwa w sprawie ułaskawienia Jerzego Kowalczyka, skazanego za spowodowanie wysadzenia auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w której miała się odbyć uroczystość wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom biorącym udział w tłumieniu protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Od 1979 r. publicysta publikujący w drugoobiegowym piśmie „Merkuriusz Krakowski i Światowy” (pod ps. Adam Dzik i Adolf Romański).
Jesienią 1980 r. doradca Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie (m. in. współautor programu społeczno – gospodarczego KRH). Członek Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, za następnie rzecznik Zarządu Regionu. Członek redakcji pisma małopolskiej „Solidarności” „Goniec Małopolski”. Inicjator powołania Klubu Inicjatyw Gospodarczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego przez kilka tygodni w ukryciu. Od marca 1982 r. zaangażowany w redakcję drugoobiegowego pisma „13 Grudnia” (potem „13”). Czynny w niezależnym życiu intelektualnym, autor licznych odczytów w kościołach. Organizator spotkań osób zaangażowanych w działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Członek Rady Programowej Chrześcijańskich Uniwersytetów Robotniczych w Krakowie, zaś od 1984 r. członek Klubu Myśli Politycznej „Dziekania” (od września 1988 r. wiceprezes). Współpracownik niezależnego kwartalnika „Arka”. W 1986 r. powołany do Prymasowskiej Rady Społecznej.  
Pomysłodawca działań mających na celu propagowanie podejmowania aktywności gospodarczej. Inicjator powołania Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (zarejestrowanego oficjalnie 3 listopada 1987 r.) oraz Akcji Gospodarczej (od grudnia 1988 r. jako prezes). Autor szeregu publikacji w prasie niezależnej promujących aktywność gospodarczą w duchu chrześcijańskiego liberalizmu. 
W 1989 r. czynny w Komitecie Obywatelskim. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej