Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świerczyński Czesław

Czesław Michał Świerczyński

ur. w 1946 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był współredaktorem pisma Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego (przekształconego w Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej) pt. „Wolny Związkowiec”, w którym w sposób krytyczny wypowiadano się na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Był również członkiem NSZZ „Solidarność” oraz KPN. Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Następnie przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia: od 22 grudnia 1981 r. w Raciborzu, od 7 stycznia 1982 r. w Jastrzębiu Zdroju, od 23 marca 1982 r. w Uhercach, od 5 sierpnia 1982 r. w Rzeszowie oraz od 28 sierpnia 1982 r. w  Łupkowie. Z internowania został zwolniony 11 grudnia 1982 r. Do 1987 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN