Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogaczyk Wojciech

Wojciech Jerzy Bogaczyk

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 59/2016
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Został aresztowany został 31 grudnia 1981 r., a następnie internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Białołęce, Jaworzu i Darłówku. Wolność odzyskał 3 grudnia 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał niepodległościowej działalności. Kolportował niezależne wydawnictwa, był sygnatariuszem różnego rodzaju petycji kierowanych do Sejmu PRL, Episkopatu Polski i samorządów uczelni wyższych. W 1987 r. powrócił do pracy w odradzającym się konspiracyjnym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jesienią 1987 r. wybrany został na przewodniczącego KKK NZS. Z powodu prowadzonej działalności był objęty kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa w latach 1986-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej