Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Najdowski Jerzy
Jerzy Najdowski
ur. w 1960 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Jerzy Najdowski  był członkiem redakcji pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego „Veto”, ukazującego się od kwietnia do grudnia 1981 r. W stanie wojennym na terenie uczelni kolportował nielegalne wydawnictwa, m.in. „Tygodnik Mazowsze”. W latach 1983–1985 był zaangażowany w pracę Samorządu Studenckiego UŁ, a także prowadził działania zmierzające do powołania ogólnokrajowej struktury samorządowej nawiązującej do tradycji NZS. W grudniu 1984 r. reprezentował UŁ podczas nielegalnego zjazdu przedstawicieli samorządów studenckich w Poznaniu w sprawie planowanych zmian ustawy o szkolnictwie wyższym. W latach 1984–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN