Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Wiecheć

ur. w 1958 roku w m. Przeciszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Józef Wiecheć w latach 1981-1989 prowadził działalność opozycyjną w zorganizowanej grupie oporu działającej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego przy kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. 
Wraz z innymi kolportował na terenie kopalń Mysłowic prasę podziemną pt. „Głos”, „Zręb”, „Kilof”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”, „Zagłębiak” wydawaną przez Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. 
Udzielał się w organizowaniu uroczystości religijnych i niepodległościowych, prowadził zbiórki pieniędzy dla represjonowanych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków