Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Staniszewski Michał

Michał Staniszewski

ur. w 1954 roku w m. Secymin Polski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Od 1981 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Wydziale W30 Huty Warszawa. Od wprowadzenia stanu wojennego do 1986 r. był zaangażowany w działalność podziemnych struktur Związku. Kolportował na terenie zakładu pracy nielegalne wydawnictwa, m.in. „Hutnicy 82”, miesięcznik „Baza” oraz przekazywał redakcji tych pism informacje o sytuacji w hucie. Był delegatem do legalnej Rady Robotniczej Huty Warszawa, gdzie działał w porozumieniu z podziemnymi strukturami Tymczasowej Komisji Wykonawczej „Solidarności”. W latach 80. był aktywnym działaczem działającej przy parafii św. Stanisława Kostki Kościelnej Służby Porządkowej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków