Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bulczak  Zbigniew
Zbigniew Jan Bulczak
ur. w 1934 roku w m. Michaliszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014

Biogram

Zbigniew Bulczak w latach 1980-1981 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tczewie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, jako lekarz w pogotowiu ratunkowym, za pomocą radiostacji podsłuchiwał funkcjonariuszy MO i ostrzegał zagrożonych działaczy „Solidarności” przed aresztowaniami. W okresie od 1982 do 1989 współtworzył podziemne pismo „Gazeta Tczewska”. Zajmował się również kolportażem tejże gazety oraz innych nielegalnych wydawnictw, przewoził samochodem służbowym i prywatnym materiały drukarskie. Organizował dystrybucję darów dla rodzin poszkodowanych przez stan wojenny. W latach 1988-1989 brał udział w szkoleniach osób, które odtwarzały struktury NSZZ „Solidarność” w zakładach Tczewa i okolic. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków