Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Włodzimierz Piotr Potyrała

ur. w 1934 roku w m. Święcany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018
Biogram
Włodzimierz Piotr Potyrała (1934-2009) pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Jaśle jako monter-kierowca. Był jednym ze współzałożycieli i pierwszym przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. 
Wraz z innymi członkami rodziny współorganizował i brał aktywny udział w manifestacji „Solidarności” w dniu 1.05.1983 roku w Jaśle. Akcja ta zorganizowana po mszy o godz. 9.00 w kościele św. Stanisława w Jaśle miała charakter kontrmanifestacji przeciw odbywającemu się w tym samym czasie pochodowi  pierwszomajowemu. Włodzimierz Potyrała brał aktywny udział w demonstracji w parku miejskim pod pomnikami Nieznanego Żołnierza oraz Tadeusza Kościuszki. W sprawie tej demonstracji prowadzone było postępowanie karne, w trakcie którego postawiono mu zarzut rozpowszechniania ulotek nawołujących do udziału w kontrmanifestacji pierwszomajowej, tj.  o przestępstwo z art. 282a k.k. W dniu 30.06.1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Krośnie warunkowo umorzyła postępowanie karne wyznaczając okres próbny 1 roku. Włodzimierz Potyrała w latach osiemdziesiątych brał udział w kolportażu podziemnej prasy i ulotek, m.in. wydawanego w Jaśle Biuletynu Informacyjnego „Solidarność”. Był członkiem  powstałego w marcu 1989 r. w Jaśle Tymczasowego Komitetu NSZZ RI „Solidarność”. W kwietniu 1989 r. wszedł w skład Rejonowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jaśle.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005, s. 216, 243
    • K. Poniatowski, Moje wybory, Jasło 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN