Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaczewski Leszek

Leszek Gaczewski

ur. w 1953 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Od 1981 roku był aktywnym działaczem związku NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczył w strajku w fabryce. Podczas akcji okupacyjnej został wyznaczony przez Wiesława Pastuszkę – przewodniczącego związku NSZZ „Solidarność” w fabryce i działaczy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na Przewodniczącego Podziemnej "Solidarności". Pan Gaczewski powołał Komitet Podziemnej „Solidarności” w FŁT w Kraśniku, który wydawał i drukował biuletyny, ulotki oraz bezdebitową prasę. Ponadto  zbierał składki członkowskie na działalność statutową (świadczenia i zapomogi związkowe), rozprowadzał ulotki i czasopisma, brał udział w akcjach związkowych, pikietach, oflagowaniach i manifestacjach w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. W 1982 r. prowadzone było wobec m. in. Leszka. Gaczewskiego postępowanie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w sprawie rozpowszechniania w Fabryce Łożysk Tocznych i na terenie samego miasta Kraśnik przez grupę osób „fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokoje społeczne”. Wytypowano osoby z FŁT w Kraśniku, w tym Leszka Gaczewskiego, do pobrania wzorów pisma do analizy. Dnia 25.02.1982 r., umorzono postępowanie prokuratorskie. W 1983 r., Pan Leszek Gaczewski, po przeszukanie jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych został zatrzymany jako, podejrzany o to, że w okresie od wiosny 1982 roku do lipca 1983 roku, działał w zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność”, zajmował się wydawaniem metodą powielaczową i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw, czasopism, w tym pisma „Wola Narodu”, literatury, ulotek i prasy na terenie zakładów pracy w Kraśniku, miasta Kraśnik i okolic. W wyniku przeszukania Służba Bezpieczeństwa zakwestionowała liczne materiały świadczące o opozycyjnej działalności, nielegalne czasopisma, kalendarze, biuletyny informacyjne, informatory, znaczki NSZZ „Solidarność” oraz ulotki i prasę bezdebitową, które to zatrzymano i włączono do akt śledztwa. Dnia 31.01.1984 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie wobec Pana Leszka Gaczewskiego na zasadzie amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN