Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Romański Jarosław

Jarosław Antoni Romański

ur. w 1961 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Jarosław Romański w okresie wydarzeń sierpniowych 1980 r. aktywnie włączył się w tworzenie „Solidarności” na terenie Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Silwana” w Gorzowie Wielkopolskim. Jako jeden z inicjatorów powoływania „S” w swoim miejscu pracy został wybrany do Komisji Zakładowej „S”. Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw niezależnych. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną, w dniu 13.12.1981 r. został internowany. Przebywał w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodkach Odosobnienia w Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim i Gębarzewie. W dniu 23.07.1982 r. został zwolniony z internowania.  Jarosław Romański został oskarżony o uczestnictwo w dniu 31.08.1982 r w akcji protestacyjnej zorganizowanej przy gorzowskiej katedrze, za co postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 01.09.1982 r. został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dnia 04.10.1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Romański został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres lat 2. Osadzony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu oraz Zakładzie Karnym w Rawiczu. Uchwałą Rady Państwa z dnia 28.03.1983 r. Jarosław Romański został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata.  Jarosław Romański ostatecznie opuścił Zakład Karny w dniu 08.04.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN