Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janas Tadeusz

Tadeusz Józef Janas

ur. w 1947 roku w m. Żagliny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Mechanizacji Budownictwa „Zremb” w Tychach, gdzie w dniach 14–17 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku. Został tymczasowo aresztowany 25 grudnia 1983 r.  pod zarzutem prowadzenia nielegalnej działalności w zdelegalizowanym Związku „Solidarność”. Był przetrzymywany kolejno w areszcie RUSW w Tychach, areszcie WUSW w Katowicach oraz w Areszcie Śledczym w Katowicach i Mysłowicach. Na mocy przepisów o amnestii został zwolniony 25 lipca 1984 r. 
Podczas uwięzienia rozwiązano z nim umowę o pracę, pozostawał bez zatrudnienia od lutego do września 1984 r. Był organizatorem pomocy na rzecz rodzin osób internowanych, współorganizatorem manifestacji rocznicowych 3 maja i 11 listopada. W latach 1984-1988 współorganizował msze za Ojczyznę w Tychach. W latach 1988-1989 był członkiem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Tychach, a od sierpnia 1987 r. członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Był objęty kontrolą operacyjną przez organy bezpieczeństwa państwa, był wielokrotnie przesłuchiwany a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN