Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Halina Janina Morgaś

ur. w 1954 roku w m. Miłoradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
Od sierpnia 1980 r. należała do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w którym prowadziła działalność na terenie Skierniewic. Z uwagi na to zaangażowanie, w ramach akcji kryptonim „Jodła”, od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. była internowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Łowiczu, a następnie umieszczona w Ośrodku Internowania dla Kobiet w Gołdapi. Po wyjściu na wolność nie zaprzestała działalności opozycyjnej i nadal współpracowała z działaczami byłej NSZZ „Solidarność” w Skierniewicach. Redagowała, przechowywała i kolportowała pismo pt. „Nasz Związek". W związku z powyższym w grudniu 1982 r. ponownie znalazła się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. W trakcie przeszukania mieszkania 11 marca 1983 r. zarekwirowano jej maszynę do pisania, matryce drukarskie oraz rękopis przygotowywanego do druku biuletynu pt. „Nasz Związek”. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach 13 marca 1983 r. została ponownie pozbawiona wolności i osadzona w Areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach/Brzeziny, a następnie 16 marca 1983 przeniesiona i do 11 czerwca 1983 r. osadzona w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Trybunalskim. Ostatecznie, na mocy obowiązującej amnestii 25 lipca 1983 r. areszt tymczasowy uchylono. Sprawę umorzono 25 października 1983 r. Działalność opozycyjną prowadziła do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN