Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Liberkowska Hieronima

Hieronima Liberkowska

ur. w 1945 roku w m. Woźna Wieś
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Była aktywną działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1980-1981 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze.
Od połowy 1982 r. do grudnia 1983 r. uczestniczyła w działaniach grupy byłych działaczy „Solidarności” polegających na przygotowywaniu, druku i kolportażu niezależnych wydawnictw i ulotek na terenie Zielonej Góry. 
17 stycznia 1984 r. została zatrzymana, a 19 stycznia 1984 r. tymczasowo aresztowana pod zarzutem, że w okresie od lipca 1982 do grudnia 1983 r. w Zielonej Górze, działając w porozumieniu i w ramach rozwiązanego NSZZ „Solidarność”, w celu wywołania niepokojów, sporządzała i rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa, a zwłaszcza „Zielonogórski Serwis Informacyjny NSZZ >Solidarność<”. Była przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze oraz Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 
Z aresztu została zwolniona 28 czerwca 1984 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 26 czerwca 1984 r. Ostatecznie 2 sierpnia 1984 r. Sąd umorzył prowadzone przeciwko niej postępowanie karne na mocy przepisów ustawy o amnestii. 
Była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej