Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chrzanowski Antoni

Antoni Chrzanowski

ur. w 1939 roku w m. Zaduszniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 135/2017
Biogram
Pan Antoni Chrzanowski, zatrudniony jako operator dźwigu w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud”, po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem strajku w swoim miejscu pracy, który miał miejsce w dniach od 14 do 18 grudnia 1981 r. Z tego powodu Pan Antoni Chrzanowski dn. 18 grudnia 1981 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej z 31 grudnia 1981 r. Pan Antoni Chrzanowski został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w dn. 22 lutego 1982 r. orzekła warunkowe zawieszenie wykonania kary na okres 3 lat. Z dniem 25 lutego 1982 r. Pan Antoni Chrzanowski został zwolniony z aresztu
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN