Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Schier Andrzej

Andrzej Krzysztof Schier

ur. w 1957 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Andrzej Krzysztof Schier prowadził działalność opozycyjną w latach 1983-1984. Był aktywnym członkiem podziemnej ,,Solidarności” oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Od lipca 1983 roku prowadził dla ,,Solidarności’’ kolportaż nielegalnych wydawnictw, m.in. biuletynów ,,S’’, a także periodyków ,,Tygodnik Mazowsze’’ i ,,Tygodnik Wojenny’’. Po przeszukaniu jego miejsca pracy i mieszkania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w dniu 06.04.1983 r. został aresztowany i wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Przebywał najpierw w Areszcie Śledczym w Szczecinie, a od 15.05.1984 r. w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.
Został zwolniony w dniu 24.07.1984 r. na podstawie ustawy o amnestii. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej