Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Fila Janusz

Janusz Fila

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Janusz Fila w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do 28 Pułku Czołgów Średnich 20 Dywizji Pancernej w Czarnem (JW. 2198) Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia była izolacja przeciwników politycznych. W dniu 2 lutego 1983 r. Pan Janusz Fila został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • "Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r." pod red. G. Majchrzaka