Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Józef

Józef Kowalski

ur. w 1951 roku w m. Jeleń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Józef Kowalski w 1982 r. współorganizował Tajną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Dąbrowskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego. Ponadto był współorganizatorem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, jak również Delegatury NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. 
W latach 1983-1989 był kolporterem gazet i książek opozycyjnych. W tym okresie zajmował się również konserwacją i naprawą sprzętu poligraficznego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków